Tijdsverloop tussen de overtreding en daadwerkelijke toepassing van bestuursdwang op grond van artikel 13b van de Opiumwet: van betekenis voor de noodzakelijkheid in het kader van de evenredigheidstoets?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft zich in de uitspraak van 31 januari 2024 gebogen over de vraag of de burgemeester van Roermond een saunaclub mocht sluiten op grond van artikel 13b van de Opiumwet (ECLI:NL:RVS:2024:374). Wat de sluiting bijzonder maakt, is dat deze ruim twee jaar na constatering van de…

Lees meer

Evenredigheidstoets door de Afdeling ten aanzien van besluiten genomen op grond van artikel 13b van de Opiumwet

In twee zaken waarin de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) uitspraak heeft gedaan op 25 oktober 2023 heeft zij een evenredigheidstoets uitgevoerd (ECLI:NL:RVS:2023:3938 en ECLI:NL:RVS:2023:3950). Hierbij ging het om besluiten die waren genomen op grond van artikel 13b van de Opiumwet. Opmerkelijk is echter dat de uitkomsten van de evenredigheidstoets uiteenlopend…

Lees meer

Woningsluiting op grond van artikel 13b van de Opiumwet bij een extern aangehouden handelsvoorraad softdrugs voor een coffeeshop

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft in de uitspraak van 30 augustus 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:3293) geoordeeld dat de burgemeester van de gemeente Rotterdam een woning mocht sluiten in verband met een aangetroffen handelshoeveelheid drugs voor een coffeeshop. Daarbij heeft de Afdeling een evenredigheidstoets uitgevoerd. Wat was er aan de hand?   Appellant…

Lees meer

Analyse recente uitspraken sluiting panden

Slot op pand, blauwe deur

Wij geven regelmatig juridisch advies aan gemeenten wanneer zij voornemens zijn om een pand te sluiten naar aanleiding van het aantreffen van onregelmatigheden tijdens bestuurlijke controles. Meestal zijn deze onregelmatigheden het aantreffen van drugs, of drugs gerelateerde zaken. In die gevallen kan de burgemeester besluiten om een pand (voor enige tijd) te sluiten. Voorafgaand aan…

Lees meer

6 belangrijke voorwaarden bij woningsluiting door burgemeester

De burgemeester kan op grond van artikel 13b Opiumwet, ook wel Wet Damocles genoemd, een last onder bestuursdwang inzetten en een woning voor (on)bepaalde duur sluiten. Dit kan indien in de woning een handelshoeveelheid drugs is aangetroffen of als in de woning strafbare voorbereidingshandelingen hebben plaatsgevonden. Een woningsluiting wordt noodzakelijk geacht ter bescherming van het…

Lees meer

Toetsing artikel 13b Opiumwet op evenredigheid bij coronapandemie: is een woningsluiting nu nog wel evenredig?

Een uitspraak van de Voorzieningenrechter op 1 juni 2021 trok onze aandacht. We verwachten al langer veranderingen bij de toets op evenredigheid en daarnaast komt de coronapandemie ook regelmatig ter sprake in de bestuursrechtspraak… Maar de uitspraak van de Voorzieningenrechter blijft desondanks verassend! In de procedure van 1 juni jl. wordt de evenredigheid van een…

Lees meer

De verruimde sluitingsbevoegdheid van artikel 13b Opiumwet

Sinds 1 januari 2019 is de sluitingsbevoegdheid op grond van artikel 13b van de Opiumwet van de burgemeester uitgebreid. Artikel 13b van de Opiumwet geeft de burgemeester de bevoegdheid om een pand te sluiten als er soft- en/of harddrugs wordt gevonden. Eerder kon de burgemeester panden alleen sluiten bij de vondst van soft- en/of harddrugs…

Lees meer