Handhaving, openbare orde en veiligheid

Vanwege het algemeen belang dat gediend is bij een goede handhaving van de openbare orde en veiligheid, helpen wij u graag bij het beantwoorden van al uw juridische vragen daaromtrent.

Rotterdam Centraal

The sky is the limit

Ius Publicum kan u projectmatig ondersteunen bij handhavingsvraagstukken. Projecten, zoals de aanpak van illegale kamerverhuur, de aanpak van ondermijning en de aanpak van een veelklager, zijn door Ius Publicum al succesvol doorlopen voor diverse gemeenten. Voor ons is the sky the limit als het gaat om het creëren of behouden van een veilige leefomgeving.

Recente projecten

Hieronder vindt u een overzicht met recente projecten en producten van onze juristen bij Ius Publicum:

 • Aanpak van onrechtmatige bewoning en permanente bewoning recreatiewoningen
 • Aanpak van een "notoire" veelklager (misbruik van procesrecht)
 • Aanpak vervallen en verpauperde panden in winkelcentrumgebied
 • APV-/beleidswijziging speelautomatenhallen i.v.m. "schaarse vergunningen"
 • Advisering invoering Flexibele Brancheringsvergunning (ondermijningsartikel)
 • Advies over de toepassing van de Wet Bibob
 • Effectieve aanpak ondermijning (screening APV gemeenten op ondermijningsartikelen)
 • Advisering sluitingsmogelijkheden van panden (13b Opiumwet)
 • Advisering haalbaarheid bestuurlijke rapportages
 • Advisering over handhavingsbesluiten en invorderingsmogelijkheden
 • Ondersteuning bij aanpassen handhavingsmatrix
 • Projectmatige inzet voor actualiseren handhavingsbeleid/sanctiestrategie gemeenten
 • Jurisprudentieonderzoek op aanvraag
 • Projectmatige inzet bij afhandeling van Wob-verzoeken
 • Samenwerkingsconvenant inzet BOA's op grondgebied 25 gemeenten

Heeft u een vraag over handhaving, openbare orde en veiligheid?

Voor uw vraag kunt u altijd contact met ons opnemen. De experts van Ius Publicum zijn u graag van dienst.