Wij zijn Ius Publicum

Ius Publicum betekent publiekrecht. Het publiekrecht regelt de verhoudingen tussen de overheid en haar burgers. Onze opdrachtgevers adviseren wij op een vernieuwende wijze, zodat  zij hun wettelijke taken goed kunnen uitvoeren. Ons motto is thinking out of the bestuursrechtelijke box!

Coffee with laptop and book

Thinking out of the bestuursrechtelijke box

Out of the box denken draagt bij aan het innoveren van je producten en dienstverlening. De experts van Ius Publicum kunnen dit als geen ander. We zoeken de grenzen op van het recht om voor onze opdrachtgevers het maximale resultaat te behalen.

Onze dienstverlening

De professionals van Ius Publicum geven juridisch advies en treden op in juridische procedures. U kunt ons inschakelen voor individuele zaken, maar ook voor langlopende projecten. Wij vinden dat ons werk pas is gedaan wanneer u tevreden bent. Wij blijven geïnteresseerd in de zaken waarin wij hebben geadviseerd en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Het team heeft geruime ervaring met het werken voor overheden (waaronder gemeenten), bedrijven én particulieren. Wij zetten onze expertise en kennis graag in voor iedereen die daar baat bij heeft. Ius Publicum geeft altijd advies op maat.

“Het is tijd voor een nieuwe, praktische werkwijze in de juridische wereld.”

- Ius Publicum

Transparant

Door onze duidelijke en zorgvuldige aanpak behandelen wij uw vragen zoals u ze beantwoord wilt zien. Wij spelen open kaart en leggen graag aan u uit wat uw juridische opties zijn. Dankzij onze ervaring en expertise binnen de overheid kennen wij het speelveld erg goed, waardoor ons juridisch advies altijd binnen de gewenste kaders past.

Toegankelijk

Wij werken graag drempelverlagend en krijgen energie van betrokken opdrachtgevers. ‘Ius Publicum’ staat onder andere voor het verbeteren van de relaties tussen overheid en haar burgers. Goede relaties vinden wij uiterst belangrijk en wij zijn ervan overtuigd dat toegankelijkheid en betrokkenheid daarbij helpen.

Eerlijk

Kenmerkend aan ons juridisch advies en onze samenwerking zijn de eerlijkheid en integriteit. Wij kijken naar uw mogelijkheden en de juridische haalbaarheid daarvan. Dit geeft duidelijkheid, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.

Flexibel

Ons werkveld maakt dat wij flexibel moeten zijn. Het recht verandert snel en daar spelen wij op in. Daarnaast kunnen spoedeisende vragen altijd door ons worden beantwoord.

Wil je bij ons komen werken?

Ius Publicum is altijd geïnteresseerd in gemotiveerde bestuursrechtspecialisten of net afgestudeerde juristen. Ben jij ambitieus en creatief? En wil je het beste uit jezelf halen? Kijk dan naar onze vacatures.

Vergadering