Bestuursrecht

Het bestuursrecht is een belangrijk onderdeel van het publiekrecht (Ius=Recht, Publicum=Publiek). Onze experts adviseren gemeenten over alle facetten binnen het bestuursrecht.

Zakenman

Specialisten aan boord

Bij Ius Publicum hebben wij juristen die gespecialiseerd zijn in het bestuursrecht. Dat is fijn voor u als opdrachtgever, want zo hebben wij voor elke zaak de perfecte expert. Extra kennis leidt tot creatieve oplossingen en deze leiden vervolgens tot een effectieve werkwijze, wat weer resulteert in succes en kostenbesparing.

"Thinking out of the bestuursrechtelijke box."

Een win-win situatie voor iedereen.

Recente projecten

Hieronder vindt u een overzicht met recente projecten en producten van onze juristen bij Ius Publicum:

 • Aanpak van onrechtmatige bewoning en permanente bewoning recreatiewoningen
 • Aanpak van een "notoire" veelklager (misbruik van procesrecht)
 • Aanpak vervallen en verpauperde panden in winkelcentrumgebied
 • APV-/beleidswijziging speelautomatenhallen i.v.m. "schaarse vergunningen"
 • Advisering invoering Flexibele Brancheringsvergunning (ondermijningsartikel)
 • Advies over de toepassing van de Wet Bibob
 • Effectieve aanpak ondermijning (screening APV gemeenten op ondermijningsartikelen)
 • Advisering sluitingsmogelijkheden van panden (13b Opiumwet)
 • Advisering haalbaarheid bestuurlijke rapportages
 • Advisering over handhavingsbesluiten en invorderingsmogelijkheden
 • Ondersteuning bij aanpassen handhavingsmatrix
 • Projectmatige inzet voor actualiseren handhavingsbeleid/sanctiestrategie gemeenten
 • Jurisprudentieonderzoek op aanvraag
 • Projectmatige inzet bij afhandeling van Wob-verzoeken
 • Samenwerkingsconvenant inzet BOA's op grondgebied 25 gemeenten

Heeft u een vraag over bestuursrecht?

Voor uw vraag kunt u altijd contact met ons opnemen. De experts van Ius Publicum zijn u graag van dienst.