Woo-desk Deskundige en praktische hulp bij het verwerken en behandelen van Woo-verzoeken

Ius Publicum ontlast de opdrachtgever door elk Woo-verzoek zorgvuldig te behandelen en daarbij een efficiënte oplossing te bieden. Bij het behandelen van een Woo-verzoek zorgen wij ervoor dat de opdrachtgever zo min mogelijk wordt belast, maar volledig wordt betrokken in de loop van het proces. Op deze manier wordt het gewenste resultaat bereikt terwijl u als gemeente, gemeenschappelijke regeling of ministerie wordt ontzorgd.

Voordelen Woo-desk

Kostenbesparing

Onze deskundigheid leidt tot een efficiënte werkwijze met als resultaat een snelle en succesvolle behandeling van het Woo-verzoek. Dit levert kostenbesparing op. Wij zorgen er namelijk voor dat het verzoek binnen de beslistermijn wordt behandeld, waardoor eventuele ingebrekestellingen en proceskostenveroordelingen in bezwaar en beroep worden voorkomen.

Kwaliteitsverbetering

Door onze kennis en ervaring met de Woo bieden wij een effectieve en kwalitatieve behandeling van elk verzoek. De combinatie van slimme technologie en juridische capaciteit levert een structurele kwaliteitsverhoging en een flinke tijdsbesparing op.

Lagere druk

Wij zorgen ervoor dat het Woo-verzoek goed en tijdig wordt behandeld. Wij houden u betrokken en bieden u inzicht in het gehele proces zonder dat u wordt belast.

Contactformulier
  Werkwijze

  Tijdens het proces gaan wij oplossingsgericht te werk. Onze effectieve werkwijze levert niet alleen een minimale belasting van de opdrachtgever op, maar ook kostenbesparing. Voordat het proces aanvangt stemmen wij eerst de gewenste mate van ontzorging af met de opdrachtgever. Daarna gaan wij aan de slag met de behandeling van het Woo-verzoek. In het gehele proces worden de volgende stappen genomen:

  Stap

  01
  • Samen met de opdrachtgever het Woo-verzoek en de mate van belasting bespreken.

  Stap

  02
  • De reikwijdte van het Woo-verzoek bepalen, de behandeltermijn controleren en de relevante documenten verzamelen.

  Stap

  03
  • De documenten verwerken in een speciaal ingerichte omgeving, waar ook de opdrachtgever toegang tot heeft.

  Stap

  04
  • De documenten classificeren, beoordelen op weigeringsgronden en controleren op volledigheid.

  Stap

  05
  • De documenten structureren op een overzichtelijke manier.

  Stap

  06
  • De teksten redigeren en anonimiseren op grond van de uitzonderings- gronden.

  Stap

  07
  • Samen met de opdrachtgever de geanonimiseerde documenten bespreken en een besluit opstellen.

  Stap

  08
  • De documenten definitief maken, te weten de inventarisatielijst, de te openbaren documenten en het Woo-besluit.

  Stap

  09
  • De definitieve stukken naar de opdrachtgever verzenden voor ondertekening.

  Stap

  10
  • Verzending naar de verzoeker en publicatie van de stukken.

  Ius Publicum Blog

  Elke week is anders bij Ius Publicum, want elke situatie is uniek. Dit vraagt om maatwerk en creativiteit. Het recht staat nooit stil en daar worden wij enthousiast van. Om u een kijkje te geven in de jurispudentie van ons praktische werkveld, hebben wij een blogpagina voor u opgezet.