Bouw- en omgevingsrecht

In het omgevingsrecht zijn vaak verschillende belangen betrokken die niet altijd met elkaar te verenigen zijn. In dit speelveld geven onze experts u graag helder en gedegen advies.

Gebouwen in de stad

Ius Publicum voor de overheid

Voor verschillende gemeenten treden wij op als juridisch adviseur. Dit doen wij zowel in inviduele zaken, als op structuele basis en langlopende projecten. Wij zijn niet alleen op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving en de relevante jurispudentie, maar wij weten ook wat het betekent om te adviseren in een politieke omgeving. Op Ius Publicum kunt u bouwen!

Recente projecten

Hieronder vindt u een overzicht met recente projecten en producten van onze juristen bij Ius Publicum:

 • Aanpak van onrechtmatige bewoning en permanente bewoning recreatiewoningen
 • Aanpak van een "notoire" veelklager (misbruik van procesrecht)
 • Aanpak vervallen en verpauperde panden in winkelcentrumgebied
 • APV-/beleidswijziging speelautomatenhallen i.v.m. "schaarse vergunningen"
 • Advisering invoering Flexibele Brancheringsvergunning (ondermijningsartikel)
 • Advies over de toepassing van de Wet Bibob
 • Effectieve aanpak ondermijning (screening APV gemeenten op ondermijningsartikelen)
 • Advisering sluitingsmogelijkheden van panden (13b Opiumwet)
 • Advisering haalbaarheid bestuurlijke rapportages
 • Advisering over handhavingsbesluiten en invorderingsmogelijkheden
 • Ondersteuning bij aanpassen handhavingsmatrix
 • Projectmatige inzet voor actualiseren handhavingsbeleid/sanctiestrategie gemeenten
 • Jurisprudentieonderzoek op aanvraag
 • Projectmatige inzet bij afhandeling van Wob-verzoeken
 • Samenwerkingsconvenant inzet BOA's op grondgebied 25 gemeenten

Heeft u een vraag over bouw- en omgevingsrecht?

Voor uw vraag kunt u altijd contact met ons opnemen. De experts van Ius Publicum zijn u graag van dienst.