Analyse recente uitspraken sluiting panden

Wij geven regelmatig juridisch advies aan gemeenten wanneer zij voornemens zijn om een pand te sluiten naar aanleiding van het aantreffen van onregelmatigheden tijdens bestuurlijke controles. Meestal zijn deze onregelmatigheden het aantreffen van drugs, of drugs gerelateerde zaken. In die gevallen kan de burgemeester besluiten om een pand (voor enige tijd) te sluiten. Voorafgaand aan dat besluit maakt de burgemeester meerdere afwegingen waarbij de burgemeester zich kan laten adviseren. Dit kan de burgemeester laten doen door de juristen binnen betreffende gemeente, maar ook door (of samen met) onafhankelijke juristen, zoals de juristen van Ius Publicum. Het is belangrijk dat juridisch advies, zeker met betrekking tot dit snel ontwikkelende rechtsgebied, relevant is en inhoudelijk toeziet op de nieuwste jurisprudentie. In dit blog nemen we u mee in een huidige analyse van Ius Publicum over rechtspraak in 2022 inzake de sluiting van een pand.

Sluiting van een pand (1)

Uitspraak: ECLI:NL:RVS:2022:1881, 2022

Voor evenwichtigheid worden alle omstandigheden van het geval bekeken en kan de sluiting evenwichtig zijn zelfs wanneer geen drugs aangetroffen worden (maar wel andere chemicaliën, geld, enz. enz.). Voor kinderen wordt ook gekeken naar of die feitelijk daar wonen (spullen e.d.). Rechter weegt mee dat burgemeester melding bij VeiligThuis heeft gedaan en bij het Centraal Meldpunt Dakloze Gezinnen van de GGD.

Sluiting van een pand (2)

Uitspraak: ECLI:NL:RVS:2022:1961, 2022

Artikel 13b Opiumwet is niet van toepassing bij enkele aanwezigheid van drugs. Drugs moet met bepaalde bestemming aanwezig zijn (verkoop, levering, verstrekking). Uitgangspunt is de handelshoeveelheid. Rechthebbende moet het tegendeel aannemelijk maken bij aanwezigheid meer dan handelshoeveelheid. Alle omstandigheden worden betrokken bij de geloofwaardigheid van rapportage (en dus aanwezigheid drugs), daar is onderzoek door NFI slechts een onderdeel van.
– Verduidelijking op Harderwijk-arrest.

Sluiting van een pand (3)

Uitspraak: ECLI:NL:RVS:2022:1910, 2022

Invulling evenredigheid → gaat onderuit doordat te weinig feiten voor handel zijn aangevoerd.
Sluiting van gehuurd pand niet evenwichtig, met als een onderdeel van de motivatie dat als aangevoerd wordt dat sprake is van recidive, zonder dat verhuurder van vorige drugsvondst op de hoogte was en dat verhuurder (aantoonbaar) toezicht hield op het pand. Dit zorgt voor verminderde verwijtbaarheid. Daarnaast moet handel (d.m.v. aanloop e.d.) aannemelijk gemaakt worden.

Sluiting van een pand (4)

Uitspraak: ECLI:NL:RVS:2022:1911, 2022

Indicatieve drugstest (op amfetamine) is voldoende als bewijs. NFI-test niet vereist → dit leidt niet op zichzelf tot schending eerlijk proces. Kwaliteit van amfetamine ook niet relevant (uit de vriezer en niet meer te gebruiken). Aannemelijk maken dat het pand gebruikt werd voor handel, bv. door aanloop.
Afdeling gaat uit van een sluitingsduur van 6 maanden voor evenwichtigheid, omdat eerder in dezelfde straat die termijn was aangehouden.

Sluiting van een pand (5)

Uitspraak: ECLI:NL:RVS:2022:1913, 2022

Handel uit de woning niet aannemelijk gemaakt: geen feitelijke handel, geen aanloop, geen overlastmeldingen, geen attributen voor handel. Burgemeester mocht geen gebruik maken van zijn bevoegdheid tot sluiting.

 

Heeft u vragen over deze analyse of kunt u juridisch advies gebruiken bij de sluiting van een pand door de burgemeester? Neemt u dan contact op met Ius Publicum. 

Op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Dan zorgen wij ervoor dat u op de hoogte blijft van de belangrijkste ontwikkelingen binnen onze expertises.