Het mogelijk sluiten van panden bij het aantreffen van illegaal vuurwerk op grond van artikel 174a van de Gemeentewet

Burgemeesters beschikken over bevoegdheden om op te treden ter handhaving van de openbare orde, zoals de bevoegdheid om panden te sluiten als bedoeld in artikel 174a van de Gemeentewet. In een eerdere blogpost werd ingegaan op diverse uitspraken omtrent de bevoegdheid tot pandsluiting. Nu is gebleken dat deze bevoegdheden ontoereikend zijn bij de verstoring van de openbare orde door (dreiging met) ernstig geweld of het aantreffen van een wapen, of bij ernstige vrees daarvoor. Als gevolg hiervan heeft de minister van Justitie en Veiligheid een wetsvoorstel ingediend met als doel het uitbreiden van artikel 174a van de Gemeentewet door burgemeesters bevoegd te verklaren tot pandsluiting bij (dreigend) ernstig geweld of wapenvondst.

Op 16 mei 2023 werd in de Tweede Kamer het plenair debat gehouden over de uitbreiding van de bevoegdheid tot het sluiten van panden. Kamerlid Michon-Derkzen heeft tijdens dit debat een motie ingediend en hierbij te kennen gegeven van mening te zijn dat het afsteken van illegaal vuurwerk de openbare orde kan verstoren. Het verzoek is om zeker te stellen dat de sluitingsbevoegdheid van artikel 174a van de Gemeentewet ook kan worden uitgeoefend indien illegaal vuurwerk wordt aangetroffen.

Of deze motie ertoe zal leiden dat burgemeesters bij het aantreffen van illegaal vuurwerk daadwerkelijk kunnen overgaan tot pandsluiting is nog niet duidelijk en wordt dus vervolgd.

Op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Dan zorgen wij ervoor dat u op de hoogte blijft van de belangrijkste ontwikkelingen binnen onze expertises.