Wetsvoorstel tot uitbreiding van de sluitingsbevoegdheid van burgemeesters ex artikel 174a van de Gemeentewet: inwerkingtreding in zicht

Op 4 oktober 2022 heeft de minister van Justitie en Veiligheid een wetsvoorstel ingediend tot uitbreiding van de sluitingsbevoegdheid van burgemeesters ex artikel 174a van de Gemeentewet. De praktijk wees immers uit dat deze bevoegdheid ontoereikend was om de openbare orde adequaat te handhaven (zie onze eerdere blogpost). In deze blogpost zal worden ingegaan op…

Lees meer

Beleidsregels en exploitatievergunningen voor coffeeshops voor bepaalde tijd: mogelijk en aanvaardbaar volgens de Afdeling?

Aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) werd een zaak voorgelegd tussen de burgemeester van Roermond en een tweetal coffeeshops, waarin centraal stond (1) of beleidsregels konden worden opgesteld inzake het verlenen van exploitatievergunningen aan inrichtingen waarin softdrugs worden verkocht en (2) of de vergunningen verleend mochten worden voor bepaalde tijd.…

Lees meer

Het mogelijk sluiten van panden bij het aantreffen van illegaal vuurwerk op grond van artikel 174a van de Gemeentewet

Burgemeesters beschikken over bevoegdheden om op te treden ter handhaving van de openbare orde, zoals de bevoegdheid om panden te sluiten als bedoeld in artikel 174a van de Gemeentewet. In een eerdere blogpost werd ingegaan op diverse uitspraken omtrent de bevoegdheid tot pandsluiting. Nu is gebleken dat deze bevoegdheden ontoereikend zijn bij de verstoring van…

Lees meer