Escalatieladder bij Wet aanpak woonoverlast

Stappen in escalatieladder bij Wet aanpak woonoverlast

Sinds 1 juli 2017 kunnen gemeenten middels de Wet aanpak woonoverlast rechtsmiddelen inzetten en zich beter weren tegen huurders en eigenaren van koopwoningen die ernstige en in herhaaldelijke vorm woonoverlast veroorzaken. De burgemeester heeft daarbij de mogelijkheid gekregen om bestuursrechtelijke gedragsaanwijzingen op te leggen via artikel 151d van de Gemeentewet. De escalatieladder biedt een overzicht…

Lees meer

Analyse recente uitspraken sluiting panden

Slot op pand, blauwe deur

Wij geven regelmatig juridisch advies aan gemeenten wanneer zij voornemens zijn om een pand te sluiten naar aanleiding van het aantreffen van onregelmatigheden tijdens bestuurlijke controles. Meestal zijn deze onregelmatigheden het aantreffen van drugs, of drugs gerelateerde zaken. In die gevallen kan de burgemeester besluiten om een pand (voor enige tijd) te sluiten. Voorafgaand aan…

Lees meer

Opvallende veranderingen door nieuwe Wet open overheid

Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Met de implementatie van de Woo beoogd men een meer open, actieve en transparante houding van de overheid te bevorderen. Met dit doel brengt de Woo een aantal nieuwe verplichtingen en veranderingen met…

Lees meer

Belangrijke vereisten bij het opleggen van meerdere lasten onder dwangsom

Op 2 maart jl. deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak ten nadele van het college van burgemeester en wethouders van Landgraaf. Het college van B&W legde twee afzonderlijke lasten onder dwangsom op, maar deze werden bij de rechtbank én in hoger beroep als onvoldoende duidelijk en concreet geformuleerd bevonden. Besluiten dienen…

Lees meer

Bestuursorgaan neemt onbevoegd besluit, want burgemeester had exclusieve bevoegdheid: hoe los je dat op?

In dit blog nemen we een recente uitspraak als voorbeeld om de vraag te beantwoorden hoe een onbevoegd opgelegde herstelsanctie toch rechtsgeldig kan worden. Het betreft een uitspraak in hoger beroep door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 9 februari 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:400). Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Zaanstad (college…

Lees meer

Meer bestuursrecht bij medewerkingsplicht!

Een ieder is verplicht medewerking te verlenen aan de toezichthouder, dit heet de medewerkingsplicht. Als een toezichthouder geen medewerking krijgt tijdens de uitvoering van zijn wettelijke taken en deze wel nodig heeft, dan kan de toezichthouder medewerking vorderen. Zelf medewerking afdwingen was echter niet mogelijk voor maart 2021. Enkel een aangifte bij het Openbaar Ministerie…

Lees meer

Mag de politie zomaar een woning betreden?

Of het nu gewenst of ongewenst is, de politie heeft de mogelijkheid om een woning te betreden. Het kan zijn dat de bewoner in gevaar is en de hulp van de politie nodig heeft. Het kan ook zijn dat de bewoner een vuurwapen gevaarlijke verdachte is en de politie de verdachte zoekt. Welke situatie ook…

Lees meer

6 belangrijke voorwaarden bij woningsluiting door burgemeester

De burgemeester kan op grond van artikel 13b Opiumwet, ook wel Wet Damocles genoemd, een last onder bestuursdwang inzetten en een woning voor (on)bepaalde duur sluiten. Dit kan indien in de woning een handelshoeveelheid drugs is aangetroffen of als in de woning strafbare voorbereidingshandelingen hebben plaatsgevonden. Een woningsluiting wordt noodzakelijk geacht ter bescherming van het…

Lees meer