Opvallende veranderingen door nieuwe Wet open overheid

Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Met de implementatie van de Woo beoogd men een meer open, actieve en transparante houding van de overheid te bevorderen. Met dit doel brengt de Woo een aantal nieuwe verplichtingen en veranderingen met zich mee, waarvan we de meest opvallende daarvan hebben opgesomd.

Veranderingen door Wet open overheid

  • Alle bestuursorganen, die onder de Woo vallen, wijzen een of meer contactpersonen die vragen beantwoorden over de beschiknaarheid van publieke informatie (artikel 4.7 Woo).
  • De termijn voor het afhandelen van een Woo-verzoek is maximaal 4 weken, met een mogelijke verlenging van 2 weken (artikel 4.4. Woo).
  • Documenten met persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren worden in geanonimiseerde vorm betrokken (artikel 5.2 Woo).
  • Een Woo-verzoek kan altijd elektronisch worden ingediend (artikel 4.1 Woo).
  • Bestuursorganen treffen maatregelen ten behoeve van het duurzaam toegankelijk maken van digitale documenten (artikel 6.1 Woo).
  • De inspanningsverplichting, zoals ook in de Wob werd geregeld, is nu onderhevig aan strengere regels over het actief openbaar maken van beleidsinformatie (zie artikel 3.1 Woo).

Hét verschil tussen de Woo en de Wob

Het grote verschil tussen de Woo en de Wob betreft de meer actieve openbaarmaking van documenten ten opzichte van de Woo. Dankzij de nieuwe wet dienen bestuursorganen Woo-documenten actief openbaar te maken.

Uiteindelijk moeten de Woo-documenten openbaar gemaakt worden via het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI). Het PLOOI is echter nog niet operationeel en daarom kunnen bestuursorganen nog niet verplicht worden om de documenten via dit platform openbaar te maken. Zodra PLOOI operationeel is, worden verplichtingen over het openbaar maken via PLOOI stapsgewijs  ingevoerd.

Heeft u advies nodig bij de afhandeling van Woo-verzoeken? Neem contact op met een jurist van Ius Publicum!

Bronnen
Wet openbaarheid van bestuur

Wet open overheid

Op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Dan zorgen wij ervoor dat u op de hoogte blijft van de belangrijkste ontwikkelingen binnen onze expertises.