Openbaarmaking van (proces)stukken uit civiele procesdossiers in het kader van de Woo

Niet alleen burgers, maar ook bestuursorganen kunnen civiele rechtsprocedures hebben lopen. Om die reden kunnen zij als procespartij beschikken over verscheidene stukken die onderdeel uitmaken van het civiele procesdossier. Stel dat het bestuursorgaan op grond van de Wet open overheid (Woo) wordt verzocht om openbaarmaking van (proces)stukken uit een civielrechtelijk procesdossier, hoe dient er dan…

Lees meer

Opvallende veranderingen door nieuwe Wet open overheid

Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Met de implementatie van de Woo beoogd men een meer open, actieve en transparante houding van de overheid te bevorderen. Met dit doel brengt de Woo een aantal nieuwe verplichtingen en veranderingen met…

Lees meer