Opvallende veranderingen door nieuwe Wet open overheid

Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Met de implementatie van de Woo beoogd men een meer open, actieve en transparante houding van de overheid te bevorderen. Met dit doel brengt de Woo een aantal nieuwe verplichtingen en veranderingen met…

Lees meer