Afdelingsjurisprudentie: wanneer is (geen) sprake van een Woo-verzoek?

Met de Wet open overheid (Woo), die op 1 mei 2022 in werking is getreden ter opvolging van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), is een belangrijke stap gezet naar een transparante(re) overheid. De Woo regelt dat iedereen mag vragen om openbaarmaking van informatie die zich bij de overheid bevindt. Niet elk verzoek om informatie…

Lees meer