Openbaarmaking van (proces)stukken uit civiele procesdossiers in het kader van de Woo

Niet alleen burgers, maar ook bestuursorganen kunnen civiele rechtsprocedures hebben lopen. Om die reden kunnen zij als procespartij beschikken over verscheidene stukken die onderdeel uitmaken van het civiele procesdossier. Stel dat het bestuursorgaan op grond van de Wet open overheid (Woo) wordt verzocht om openbaarmaking van (proces)stukken uit een civielrechtelijk procesdossier, hoe dient er dan…

Lees meer