Aankondiging: binnenkort meer informatiedeling tussen overheden mogelijk om crimineel misbruik te voorkomen!

Gemeenten kunnen zich binnenkort nog beter weren tegen criminele ondermijning dankzij het ingediende wetsvoorstel van de Minister van Veiligheid en Justitie, mede door de bestaande bevoegdheden van bestuursorganen te verruimen. Bestuursorganen kunnen binnenkort informatie onderling uitwisselen en tussen het Landelijk Bureau Bibob (LBB) en bestuursorganen. Het wetsvoorstel heeft dan ook betrekking op de verruiming van…

Lees meer