Ontheffing van het verbod in de Opiumwet voor de teelt en export van cannabis: de voorwaarden voor het verlenen en de relatie tot Europees recht uitgelegd door de Afdeling

In de uitspraak van 29 november 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:4414) is de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) ingegaan op het telen en exporteren van cannabis voor medicinale doeleinden. Dit zijn verboden handelingen op grond van de Opiumwet. Opvallend aan deze uitspraak is dat de Afdeling stap voor stap uitlegt waarom in dit geval terecht…

Lees meer

Beleidsregels en exploitatievergunningen voor coffeeshops voor bepaalde tijd: mogelijk en aanvaardbaar volgens de Afdeling?

Aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) werd een zaak voorgelegd tussen de burgemeester van Roermond en een tweetal coffeeshops, waarin centraal stond (1) of beleidsregels konden worden opgesteld inzake het verlenen van exploitatievergunningen aan inrichtingen waarin softdrugs worden verkocht en (2) of de vergunningen verleend mochten worden voor bepaalde tijd.…

Lees meer

Koerswijziging van de Afdeling: rechtsmiddelen aanwenden tegen (de weigering of intrekking van) gedoogverklaringen voor coffeeshops is nu wel mogelijk

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) ziet aanleiding om haar rechtspraak ten aanzien van gedoogverklaringen voor coffeeshops bij te stellen. In haar uitspraak van 13 september 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:3431) bepaalt de Afdeling dat het vanaf nu wel is mogelijk om bezwaar te maken tegen een gedoogverklaring voor de verkoop van softdrugs en om…

Lees meer