Koerswijziging van de Afdeling: rechtsmiddelen aanwenden tegen (de weigering of intrekking van) gedoogverklaringen voor coffeeshops is nu wel mogelijk

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) ziet aanleiding om haar rechtspraak ten aanzien van gedoogverklaringen voor coffeeshops bij te stellen. In haar uitspraak van 13 september 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:3431) bepaalt de Afdeling dat het vanaf nu wel is mogelijk om bezwaar te maken tegen een gedoogverklaring voor de verkoop van softdrugs en om…

Lees meer