Een onduidelijk omschreven verbod levert volgens de Afdeling strijd op met het bestuursrechtelijke legaliteitsbeginsel

Geen bestuurlijke sanctie wordt opgelegd dan uit kracht van een daaraan voorafgaande wettelijke bepaling. Dit volgt uit het voor het bestuursrecht geldende legaliteitsbeginsel dat is neergelegd in artikel 5:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit beginsel werd nogmaals onder de aandacht gebracht door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling)…

Lees meer