Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden: inwerkingtreding in zicht

Het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) is op 24 april 2020 ingediend bij de Tweede Kamer. De WGS beoogt een juridische basis te bieden voor de verwerking van persoonsgegevens door samenwerkingsverbanden. Na meerdere wijzigingen en toevoegingen is het wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer en ter beoordeling voorgelegd aan de Eerste Kamer. Uiteindelijk heeft…

Lees meer

De rol van het RIEC in het kader van de AVG: verwerkingsverantwoordelijke of niet?

Het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) is een netwerkorganisatie die gericht is op de integrale aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Het RIEC realiseert en ondersteunt de samenwerking tussen verscheidene convenantpartners, zoals gemeenten, provincies, het Openbaar Ministerie (OM), de Belastingdienst en de Nationale Politie. Binnen dit samenwerkingsverband worden persoonsgegevens uitgewisseld en verwerkt. Gelet hierop kan…

Lees meer