Woningsluiting op grond van artikel 174a van de Gemeentewet: sprake van ernstige verstoring van de openbare orde?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft zich in de uitspraak van 20 maart 2024 uitgelaten over een woningsluiting waartoe de burgemeester van de gemeente Zoeterwoude heeft besloten op grond van artikel 174a van de Gemeentewet (ECLI:NL:RVS:2024:1142). De Afdeling legt uit wanneer en beoordeelt of in dit geval sprake is van een…

Lees meer

Wetsvoorstel tot uitbreiding van de sluitingsbevoegdheid van burgemeesters ex artikel 174a van de Gemeentewet: inwerkingtreding in zicht

Op 4 oktober 2022 heeft de minister van Justitie en Veiligheid een wetsvoorstel ingediend tot uitbreiding van de sluitingsbevoegdheid van burgemeesters ex artikel 174a van de Gemeentewet. De praktijk wees immers uit dat deze bevoegdheid ontoereikend was om de openbare orde adequaat te handhaven (zie onze eerdere blogpost). In deze blogpost zal worden ingegaan op…

Lees meer

Evenredigheidstoets door de Afdeling ten aanzien van besluiten genomen op grond van artikel 13b van de Opiumwet

In twee zaken waarin de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) uitspraak heeft gedaan op 25 oktober 2023 heeft zij een evenredigheidstoets uitgevoerd (ECLI:NL:RVS:2023:3938 en ECLI:NL:RVS:2023:3950). Hierbij ging het om besluiten die waren genomen op grond van artikel 13b van de Opiumwet. Opmerkelijk is echter dat de uitkomsten van de evenredigheidstoets uiteenlopend…

Lees meer

Woningsluiting op grond van artikel 13b van de Opiumwet bij een extern aangehouden handelsvoorraad softdrugs voor een coffeeshop

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft in de uitspraak van 30 augustus 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:3293) geoordeeld dat de burgemeester van de gemeente Rotterdam een woning mocht sluiten in verband met een aangetroffen handelshoeveelheid drugs voor een coffeeshop. Daarbij heeft de Afdeling een evenredigheidstoets uitgevoerd. Wat was er aan de hand?   Appellant…

Lees meer