Niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep door misbruik van recht: recht op schadevergoeding bij overschrijding van de redelijke termijn?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) is in de uitspraak van 27 december 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:4724) ingegaan op de relatie tussen de situatie dat het hoger beroep niet-ontvankelijk moet worden verklaard wegens misbruik van recht en de situatie dat de redelijke termijn is overschreden als gevolg waarvan moet worden bezien of recht bestaat…

Lees meer

Rechtbank Midden-Nederland: wijze van behandeling van Woo-verzoeken wijzigt niet ten aanzien van de Wob

In rechtsprocedures inzake verzoeken op grond van de Wet open overheid (Woo) komt het regelmatig voor dat onenigheid bestaat over de vraag of onder het bestuursorgaan toch meer documenten berusten die openbaar gemaakt moeten worden. Zo ook in een zaak waarover de rechtbank Midden-Nederland zich op 4 september 2023 heeft uitgesproken (ECLI:NL:RBMNE:2023:4652). Uitgangspunten ten tijde…

Lees meer

Afdelingsjurisprudentie: wanneer is (geen) sprake van een Woo-verzoek?

Met de Wet open overheid (Woo), die op 1 mei 2022 in werking is getreden ter opvolging van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), is een belangrijke stap gezet naar een transparante(re) overheid. De Woo regelt dat iedereen mag vragen om openbaarmaking van informatie die zich bij de overheid bevindt. Niet elk verzoek om informatie…

Lees meer