De rol van het RIEC in het kader van de AVG: verwerkingsverantwoordelijke of niet?

Het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) is een netwerkorganisatie die gericht is op de integrale aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Het RIEC realiseert en ondersteunt de samenwerking tussen verscheidene convenantpartners, zoals gemeenten, provincies, het Openbaar Ministerie (OM), de Belastingdienst en de Nationale Politie. Binnen dit samenwerkingsverband worden persoonsgegevens uitgewisseld en verwerkt. Gelet hierop kan…

Lees meer