Toepassing van de strafrechtelijke criteria voor functioneel daderschap door de Afdeling bij de toets of sprake is van overtrederschap

De uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) van 31 mei 2023 hebben wij in onze eerdere blogpost besproken. In deze uitspraken heeft de Afdeling haar rechtspraak over het begrip ‘overtreder’ genuanceerd door aansluiting te zoeken bij de strafrechtelijke criteria voor ‘functioneel daderschap’. Nu heeft de Afdeling deze criteria toegepast in…

Lees meer

Nuancering van het overtredersbegrip door de Afdeling: aansluiting bij het functioneel daderschap uit het strafrecht

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) heeft haar rechtspraak over het begrip ‘overtreder’ genuanceerd in twee uitspraken van 31 mei 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:2067 en ECLI:NL:RVS:2023:2071). Staatsraad advocaat-generaal P.J. Wattel pleitte eerder in zijn conclusie voor een uniforme uitleg van het bestuursrechtelijke begrip ‘overtreder’ en het strafrechtelijke begrip ‘functioneel dader’. De Afdeling heeft…

Lees meer