6 belangrijke voorwaarden bij woningsluiting door burgemeester

De burgemeester kan op grond van artikel 13b Opiumwet, ook wel Wet Damocles genoemd, een last onder bestuursdwang inzetten en een woning voor (on)bepaalde duur sluiten. Dit kan indien in de woning een handelshoeveelheid drugs is aangetroffen of als in de woning strafbare voorbereidingshandelingen hebben plaatsgevonden. Een woningsluiting wordt noodzakelijk geacht ter bescherming van het…

Lees meer

Aankondiging: binnenkort meer informatiedeling tussen overheden mogelijk om crimineel misbruik te voorkomen!

Gemeenten kunnen zich binnenkort nog beter weren tegen criminele ondermijning dankzij het ingediende wetsvoorstel van de Minister van Veiligheid en Justitie, mede door de bestaande bevoegdheden van bestuursorganen te verruimen. Bestuursorganen kunnen binnenkort informatie onderling uitwisselen en tussen het Landelijk Bureau Bibob (LBB) en bestuursorganen. Het wetsvoorstel heeft dan ook betrekking op de verruiming van…

Lees meer

De verruimde sluitingsbevoegdheid van artikel 13b Opiumwet

Sinds 1 januari 2019 is de sluitingsbevoegdheid op grond van artikel 13b van de Opiumwet van de burgemeester uitgebreid. Artikel 13b van de Opiumwet geeft de burgemeester de bevoegdheid om een pand te sluiten als er soft- en/of harddrugs wordt gevonden. Eerder kon de burgemeester panden alleen sluiten bij de vondst van soft- en/of harddrugs…

Lees meer

Het eerste oordeel over de ‘ondermijningsvergunning’

ECLI:NL:RVS:2021:461 Op 3 maart 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) zich voor het eerst gebogen over de ‘ondermijningsvergunning’, ook wel de ‘flexibele brancheringsvergunning’ genoemd. Gemeenten kunnen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een artikel opnemen waardoor de burgemeester de bevoegdheid krijgt om een gebouw, gebied of bedrijfsmatige activiteit aan…

Lees meer