Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden: inwerkingtreding in zicht

Het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) is op 24 april 2020 ingediend bij de Tweede Kamer. De WGS beoogt een juridische basis te bieden voor de verwerking van persoonsgegevens door samenwerkingsverbanden. Na meerdere wijzigingen en toevoegingen is het wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer en ter beoordeling voorgelegd aan de Eerste Kamer. Uiteindelijk heeft…

Lees meer