Beleidsregels en exploitatievergunningen voor coffeeshops voor bepaalde tijd: mogelijk en aanvaardbaar volgens de Afdeling?

Aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) werd een zaak voorgelegd tussen de burgemeester van Roermond en een tweetal coffeeshops, waarin centraal stond (1) of beleidsregels konden worden opgesteld inzake het verlenen van exploitatievergunningen aan inrichtingen waarin softdrugs worden verkocht en (2) of de vergunningen verleend mochten worden voor bepaalde tijd.…

Lees meer