Opgelet: evenementenvergunning Texel is blijkbaar schaarse vergunning

Twee evenementenorganisaties vroegen een evenementenvergunning aan bij de Texelse gemeente voor een evenement dat op dezelfde datum én op dezelfde locatie gepland stond. Van het principe ‘wie het eerst komt – het eerst maalt’ moet worden afgezien, nu volgens de Noord-Hollandse rechter sprake is van een schaarse vergunning. De Texelse burgemeester nam de schaarsheid van de evenementenvergunning niet in acht en voldeed daarom niet aan één van de criteria bij de verdelingsprocedure van een schaarse vergunning: de transparantieverplichting.

In dit blog leest u wat een schaarse vergunning is en waarom het opmerkelijk is dat de evenementenvergunning in deze uitspraak als ‘schaars’ is bestempeld.

Wat is een schaarse vergunning?

In verschillende situaties kan sprake zijn van een ‘schaarse vergunning’, ofwel een schaarste bij het kunnen verlenen van een bepaalde vergunning. Van een schaarse vergunning is sprake als het aantal beschikbare publieke rechten beperkt is en als sprake is van een maximum aantal te verlenen rechten of een ‘plafond’. “Dat plafond kan voortvloeien uit de schaarste aan beschikbare natuurlijke hulpbronnen (fysieke schaarste) of aan bruikbare technische mogelijkheden (technische schaarste), maar kan ook om beleidsmatige redenen worden vastgesteld”, aldus de rechtbank Noord-Holland.

In casu heeft de rechter overwogen dat de evenementenvergunning een schaarse vergunning is, omdat de burgemeester slechts één van de twee vergunningaanvragen kon toewijzen. Twee evenementen op dezelfde locatie en tijd is immers niet mogelijk gelet op de openbare orde en veiligheid.

De omvang van de aanvragen (namelijk twee aanvragen) overtrof het aantal beschikbare publieke rechten (want er kon maar één evenement worden toegewezen op de betreffende datum en locatie) en dus valt de vergunning als schaars aan te merken.

De opmerkelijkheid van een schaarse evenementenvergunning

Voor zover bekend is nooit eerder geoordeeld dat een evenementenvergunning als schaars valt aan te merken. Evenementen kunnen immers op een ander tijdstip of andere locatie plaatsvinden. Het argument dat de evenementen (in casu) aangevraagd zijn voor dezelfde datum en locatie, bewoog de rechter in casu echter wél om de aanvraag als schaars aan te merken. De burgemeester dient te beslissen op een aanvraag zoals deze is ingediend en in dit geval zijn de aanvragen op dezelfde tijd en locatie, zo stelt de rechter.

Of de rechtspraak dit echter heeft bedoeld met ‘het plafond’ is de vraag. Het gaat hier immers om dezelfde locatie en niet om het aantal evenementen dat gegeven mag worden. Voorts zou in vergelijkbare situaties dan ook sprake moeten zijn van schaarse vergunningen, wat niet het geval is. Zie hiervoor bijvoorbeeld de uitspraak van 19 januari 2018 door de Rechtbank Oost-Brabant.

Tegen de in deze blog belichtte uitspraak staat nog hoger beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van Staat (de Afdeling). De Afdeling heeft zich in de rechtspraak eerder gebogen over ‘het plafond’ bij schaarse vergunningen. In het belang van eventuele opheldering hoop ik dat hoger beroep wordt ingesteld. Tot die tijd zullen we het moeten doen met dit oordeel en kan een evenementenvergunning dus worden aangemerkt als schaarse vergunning.

Zorg dat de aanvraagprocedure correct verloopt

De burgemeester van Texel heeft de vergunningaanvragen voor de evenementen behandeld alsof deze normale vergunningaanvragen waren. Hij heeft de criteria omtrent schaarse vergunningen niet toegepast, waardoor hij in deze zaak niet in zijn gelijk is gesteld.

Wilt u dit in uw geval voorkomen? Wij van Ius Publicum kijken graag met u mee!

 

Bronnen

ECLI:NL:RBNHO:2021:7103
ECLI:NL:RBOBR:2018:279

Door: Nienke Schuijt

Op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief! Dan zorgen wij ervoor dat u op de hoogte blijft van de belangrijkste ontwikkelingen binnen onze expertises.